بخش خصوصی زودتر از دولت پیش‌بینی اقتصادی می‌کند

نوشته شده توسط در الگو

دبیرکل اتاق بازرگانی ایران، گفت: فعالان کسب و کار و تشکل‌ها به دلیل بهترین و شفاف‌ترین اطلاعات، همواره زودتر از دولت مسائل اقتصادی را پیش‌بینی می‌کنند و از همین رو دولت باید از این پتانسیل استفاده کند.