مرز خسروی برای اربعین بازگشایی می شود

نوشته شده توسط در الگو

دبیر اجرایی ستاد مرکزی اربعین گفت: مرز خسروی برای اربعین امسال بازگشایی می شود.